Nyhet: ISO 9001 & 14001

Under hösten 2018 uppgraderade Swerec certifieringar för ledningssystemen. Steget över till den nya utgåvan :2015 blev gjord på ett mycket bra sätt. Sedan drygt ett år tillbaka har ett förändringsarbete pågått för att arbeta mer förebyggande och mindre ”brandsläckande”. Ansvar och befogenheter har blivit tydligare vilket har gjort samarbetet och kommunikationen bättre. Allas deltagande och förståelse har ökat vilket gav önskat resultat!
Inte bara ett lyckat resultat i förnyelsen av certifikaten, även produktions-/kvalitetsmässigt har vi sett stora förbättringar i de nyckeltalen som vi följer kontinuerligt. Nya krav från EU på kvot för sortering av plastavfall att uppnå 50% har i princip redan nåtts genom vårt nya arbetssätt. Visserligen med ”lite” hjälp på av nya NIR stationer samt en optimering av delprocesserna i automatsorteringen som har gjorts under våren 2018. Med en tro på det man gör så kan små medel och ett jävlar anamma göra stor skillnad, vilket vi med stolthet kan säga har gjorts hos oss på SWEREC!