En utmaning!

En ”problemfraktion” som uppstår vid sortering av plastförpackningar ifrån hushåll är en mixfraktion som består av bla laminater* och färgad/transparent mjukplast.

Det har ej funnits tillräcklig kapacitet i Europa efter det att Kina stängt mottagning av avfall.

Genom envist arbete har vi lyckats hitta ett antal certifierade konverterare i Europa som under senare tid har processat mix-fraktionen från Swerec med lovande resultat.

Även PET-mixen är lite problematisk på grund av lågvärdig kvalitet.

Vi har även här startat samarbete med certifierade konverterare i Europa för att bearbeta och återvinna denna fraktion.

Målet är att kunna erbjuda alla våra kunder möjlighet att tillgodoräkna sig dessa som återvinningsbara.

• Laminat är en lager på lager förpackning av olika plastsorter och används oftast vid refillförpackningar. Detta går ej att mekaniskt att separera.