VerpackG

Vi kan med glädje meddela att Swerec i Sverige AB har certifierat sin verksamhet enligt”VerpackG” vilket innebär att vi kan ta emot och bearbeta material från det tyska insamlingssystemet från och med oktober 2020!

Länk!