Om plast

Plast som hamnar i naturen har skadlig påverkan på allt levande. Men tillsammans kan vi motverka detta!

Forskning visar på att endast ca. 10% av all producerad plast återvinns.
Plast som hamnar i våra vattendrag, sjöar och hav förorenar vattnet med mikroplaster.

Levande växter, organismer, fiskar, djur och människor exponeras av dessa mikroplaster med skadliga konsekvenser. Dessa mikroplaster förs vidare i den ekologiska näringskedjan och överst finns människan.

Därför ser vi på Swerec att så mycket plast som bara är möjligt återvinns.

Vi vill tillsammans med Er producenter och konsumenter bidra och hitta lösningar på att återvinna så mycket plast som möjligt för allas bästa.

Vi vill tillsammans med Er alla bidra till ett renare Sverige. Tillsammans hjälps vi åt!

För dig som konsument

Vi konsumerar alla plast på ett eller annat sätt. De vanligaste förpackningarna är till mat- och hygienartiklar. Många har hjärtat på rätt plats och vill bidra till att plast kan användas igen. Vi på Swerec har en del exempel som vi anser är viktigare än andra:

  • Se till att läsa anvisningarna innan ni slänger det ni vill ska återvinnas i containern.
  • På grund av brandrisken; Undvik att lägga produkter med elektronik med din sorterade plast. Speciellt batterier och kondensatorer har hög risk.
  • Alla plastprodukter bör inte hamna i plaståtervinning. Videoband, presenningar och leksaker stjälper mer än det hjälper både i sorteringssynvinkel och i återvinningsprocessen.
  • Undvik att packa emballage i varandra – stoppa inte mjukplast inuti hårdplastförpackningar eller hårdplast i knutna påsar. Det ger ökad möjlighet för automatsorteringsprocessen att sortera rätt.
  • Skölj gärna ur dina plastförpackningar om de fortfarande innehåller mycket matrester och dylikt.

Har du frågor eller funderingar? Läs gärna mer på FTIs hemsida


För dig som producent

Huruvida plastförpackningar är primärprodukt eller bara förpackning åt ditt varumärke är det många aspekter du som producent behöver beakta. Förståeligt nog är sorterings-aspekten inte den du kanske främst tänker på. Vi på Swerec har vi lite enkla tips för hur du kan påverka så att ditt företags plastförpackningar blir enklare att sortera.

  • Undvik helst plast med svart färg. Sorteringens NIR-stationer använder sig av ljus i det infraröda spektrat för att kunna identifiera plaster. Svartfärgad plast absorberar det ljuset och är därmed osynlig för vår sortering.
  • Undvik att producera förpackningar med blandade material. Såsom förpackningar med blandade komponenter eller laminat. Dessa förpackningar riskerar att bli felsorterade eller inte ha värde för nästa led i återvinningen.
  • Förpackningar som endast består av PE eller PP har vi goda förutsättningar att sortera ut. Färgad PET har låg efterfrågan och kontaminerar transparent PET.

Har du mycket plastspill över ifrån din verksamhet? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig att hantera det.